Photos by Amy Jia, Evelyn Jiang, Justin Wei, Allan Li, Helen Lin, Angela Xu, Jessica Xiong